Akupunktur Uddannelse

 • Der er er sket meget inden for akupunkturuddannelser i Danmark de senere år. Kravene er skærpede voldsomt og SKAL indholde ca. 1000 timer akupunktur – teori og praksis. Vi er nu kun få skoler i Danmark, der er godkendt af P A Som kan sikre dig alle de rette bevillinger fra forsikringsselskaber og Sygesikringen Danmark.

  Her er lidt om uddannelsen.

  For at opnå målet; vil eleverne få udleveret et uddannelsesmateriale, hvor de kan evaluere deres viden og færdigheder i forhold til konkrete mål, der er opsat for hver 3. mdr. af uddannelsen. Derved bliver de selv inddraget i ansvaret for at opnå målene for ege uddannelse.

  Der ligges vægt på at eleverne udvikler ny viden, evner og færdigheder i forhold til at beherske akupunkturen. Uddannelsen er unik i forhold til at tilbyde sideløbende undervisning i Qi Gong, som er understøttende energiarbejde for akupunkturen. I øvrigt indeholder uddannelsen et udvidet højt niveau inden for smertebehandling og et yderst relevant antistrersskoncept.

  Ejerskab/juridisk person/ Undervisere Sygeplejerske, QiGong og Tai chi – instruktør og Akupunktør Gertie Sandfeld er ansvarlig for hele uddannelsen. Gertie er primær underviser under hele uddannelsen. Der vil blive inddraget sekundær lærere i enkelte dele af uddannelsen.

  Økonomi Hele uddannelsen koster samlet 98.500 kr. Inklusiv litteratur og materiale. Betalings måde: 1. Der betales et depositum på 10.000 ved tilmelding til uddannelsen. Resterende beløb 88.500 kr,- kan betales på en gang ved uddannelses opstart. 2. Der betales et depositum på 10.000,- kr ved tilmelding til uddannelsen. Herefter betales der 24.000 kr. ved uddannelses start. Og frem over de næste 24 mdr. betales 2960,- kr pr. måned over PBS.

  Der gives 7500 kr. i rabt ved tilmelding inden 1. aug.

  Rammer

  Uddannelsen foregår i Danmarksgade 19, 9900 Frederikshavn. Her er der et velegnet undervisningslokale, samt to praktisk øvelokaler, køkken, venteværelse og to toiletter. Skolen danner samtidig også rammerne om Rasmus og min akupunktørvirksomhed; Clinic Chi, Hvilket betyder at eleverne kan komme i klinisk praktik i forbindelse med uddannelsen. Hver mandag og onsdag åbnes der for ”klinisk kikke praktik” . Tidsplan for uddannelsen Akupunktøruddannelsen starter sep. 2015 og undervisningen foregår hver onsdag kl. 16- 21. Der er mulighed for kikkepraktik hver mandag og onsdag kl 10 -15. Uddannelsen strækker sig over 2 år og 2 måneder. Der vi også være 6 forlængede weekender af 30 timers undervisning. I øvrigt 8 weekends af to dages undervisning af 20 timer pr. stk. hvor der både arbejdes med det faglige og praktiske.

  Forudsætninger. Inden eleven har afsluttet uddannelsen skal vedkommende have gennemgået, afsluttet og bestået eksamen i anatomi og fysiologi af 200 timers varighed. Samt Farmakologi og Patologi 100 timer. Disse fag kan tages på onlinekurser – der kan hanvises til sider fra skolen)

  Psykologi 50 timer. Bestået førstehjælpskursus. Skolen tilbyder førstehjælpskursus med ekstern underviser.

  Skolen tilbyder psykologiundervisning.

  Faggrupper der allerede har inkluderet antomi og fysiologi i uddannelsen er: Anatomi/fysiologi 200 timer, opfyldes i flg. faguddannelser: Læger Tandlæger Jordemødre Sygeplejersker Fysioterapeuter Ergoterapeuter Cand. Scient. i biologi eller legemsøvelser Kiropraktorer Heilpraktikere Social- og sundhedsassistenter Bacheloruddannelse i Folkesundhedsvidenskab

  Indhold i uddannelsen

  Psykologiundervisning tilbydes på uddannelsesstedet (50 timer) Psykologi: patientsamtale (den svære samtale), journalføring, professionel behandling (fremtoning, fysiske lokaler, optræden etc) patienthåndtering. Kommunikation; Den motiverende samtaleteknik. Kriseteori.

  Akupunkturindholdets antal af timer for afsluttende elever i 2017 6oo timer teori og 345 timers klinisk praksis.

  Praktisk akupunktur I alt 345 klinisk praktisk akupunktur timer. Der er indlagt 95 timers praktisk akupunktur med klienter, for at eleven kan dygtiggøre sig i behandling af mange forskellige lidelser; samt nåle indstik og nåleteknikker. I øvrigt er der mulighed for ”kikkepraktik” hver mandag og onsdag i klinikken hver elev har ansvaret for at få 50 timers kikke praktik. Der er indlagt 8 weekender af 20 timer med klinisk praktik i uddannelsen, hvor eleven selv skal arbejde med klienter.

  Afsluttende eksamen: Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig / praktisk del. Den skriftlige eksamen varetages af en tilforordnet fra PA. Til mundtlig / praktisk eksamen kan den daglige lærer være eksaminator. Denne eksamen varetages pt. udelukkende af skolen selv.

  Kravene: Den beskrevne uddannelse er PA’s krav. Eksamen: Afholdes 1 gange pr. år. Skriftlig eksamen 1. år og afsluttende mundtlig/praktisk eksamen det 2.år.

  Censorer: PA har i samarbejde med de PA godkendte skoler oprettet en censorliste. Censorer herfra retter den skriftlige eksamen.

  Højdepunkter

  Skriftlig eksamen Afsluttende eksamen Udarbejdelse af Speciale

  Lad mig vide,hvis du skal have nogle flere informationer?

  De bedste hilsner Gertie

  Tlf. 42160945